46545465

استوری جنجالی محیا اسناوندی مبنی بر دریافت واکسن + عکس

محیا اسناوندی ، یکی از مجریان شبکه 5 که همسرش مجری تلویزیون است ، با انتشار مطلبی از دریافت اولین دوز واکسن سینوفارم صدا و سیما خبر داد. این در ...