محمد نوذری استاندار ایلام + بیوگرافی و عکس

محمد نوذری استاندار ایلام + بیوگرافی و عکس

محمد نوذری متولد سال ۱۳۵۲، دارای دکترای جامعه شناسی سیاسی پیش از حضور در ایلام، فرمانداری شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری را بر عهده داشت. تدوین سند توسعه ...