مرضیه ابراهیمی قربانی اسید پاشی + عکس رای دادن

مرضیه ابراهیمی قربانی اسید پاشی + عکس رای دادن

مرضیه ابراهیمی قربانی اسید پاشی شرکت مرضیه ابراهیمی؛ قربانی اسیدپاشی در انتخابات ۱۴۰۰ و رای آن به همتی، توجه کاربران را به خود جلب کرد! مرضيه براي پارك كردن ماشين ...