57712678-1

مرمت 92 گنبد بازار 150 ساله شاهرود

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان شاهرود گفت: مرحله جدید مرمت بازار تاریخی شاهرود آغاز شد.

57712175

سرمایه‌گذاری 6 میلیاردی بخش خصوصی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان سمنان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان میزان سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی در احداث اقامتگاه ‌های بوم ‌ گردی در روستاهای استان سمنان را بالغ بر 6 میلیارد تومان عنوان کرد.