ماجرای دستگیری پاپ فرانسیس چه بود + اتهامات

ماجرای دستگیری پاپ فرانسیس چه بود + اتهامات

دستگیری پاپ فرانسیس پاپ فرانسیس چندی پیش در ارتباط با کیفرخواست 80 نفر به اتهاماتی از جمله داشتن فیلم پورنوگرافی کودکان ، قاچاق انسان ، زنای محصنه ، داشتن مواد ...