بقراط پدر علم پزشکی کیست + زندگینامه

بقراط پدر علم پزشکی کیست + زندگینامه

بقراط ، پدر پزشکی ، در جزیره طوس یونان به دنیا آمد و فرزند یک پزشک بود. بقراط معتقد بود که هر بیماری علت طبیعی دارد و قابل درمان است. ...