پروفسور شادمانی

پروفسور شادمانی کیست + فیلم

پروفسور شادمانی با ۴۰ سال پژوهش در زمینه بیماری های ویروسی سازنده این دارو می باشد. این دارو روی ۲۹۳ نفر مریض مبتلا به کرونا در بیمارستان استفاده شده که ...