بازیگر هری پاتر قربانی تومور مغزی شد

بازیگر هری پاتر قربانی تومور مغزی شد

پل ریتر ، هنرمند و بازیگر میانسال بریتانیایی در فیلم "هری پاتر" و مجموعه تلویزیونی "چرنوبیل" در سن 54 سالگی به دلیل تومور مغزی در خانه درگذشت. به گفته گاردین ...