عباس جدیدی
دیگر ورزشها

جدیدی: مجمع فدراسیون کشتی غیرقانونی است

نامزد ریاست فدراسیون کشتی گفت: من به خاطر غیر قانونی مجمع فدراسیون، تصمیم به ترک جلسه گرفتم.تسنیم: عباس جدیدی پس از ترک مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی اظهار داشت: خودم از ترک جلسه ناراحت شدم و متاسفم این جمع باصفا و مهم را ترک کردم. همه ما باید در مدار قانون حرکت کنیم. متاسفانه مشکلی که دامن مجامع انتخاباتی را گرفته بحث دوشغله و بازنشسته‌هاست و خیلی از جوانان تحصیل‌کرده فرصت‌های شغلی را از دست می دهند و برخی از 5،6 جا حقوق می‌گیرند و این ظلم به جوانان است. وی افزود: تبصره یک ماده 15 اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی می‌گوید هیئت‌های ورزشی تابع قانون فدراسیون‌هاست، پس ریاست هیئت هم شعل است. متاسفانه در این مجمع قریب به اتفاق اعضا دوشغله و بازنشسته هستند. به خاطر غیر قانونی این مجمع، من تصمیم به ترک جلسه گرفتم. امیدوارم بی‌قانونی باعث نشود امید از جامعه رخت بربندد. نامزد ریاست فدراسوین کشتی ادامه داد: فرصت صحبت خیلی کم بود. اگر می‌خواستم برنامه‌هایم را بگویم، حداقل 40 دقیقه وقت نیاز بود. امیدوارم سوالات من را فدراسیون‌پاسخ بدهد. نکته اصلی بحث‌های من لزوم قانون مداری در انتخابات فدراسیون‌هاست و این معضل قانون‌گریزی دهن‌کجی به مردم است. همه باید به قانون پایبند باشیم و مُر قانون رعایت شود. جدیدی گفت: انتظار داشتم سازمان بازرسی کل کشور با وجود اینکه این تخلف را می‌دانستند، این انتخابات را لغو می‌کرد، چون کار به دیوان عدالت اداری کشیده می‌شود و این برای ورزش خوب نیست. امیدوارم این موضوع از سوی مراجع قانونی پیگیری شودو باید یک جایی جلوی آن گرفته شود. وی عنوان کرد: من با وزیر بارها جلسه داشتم. او بحث این را می‌کرد که در این فرایند 10 یا 15 هزار نفر حضور دارند و موجی در جامعه ایجاد می‌شود اما من گفتم مردم توقع قانون‌مداری دارند. جدیدی در پایان درباره اینکه رسول خادم وقت خود را به او داد، گفت: این موضوع تازه‌ای نیست و همیشه اتفاق میفتد. اما چون می‌دانند انتخابات یک طرفه‌ است، از این دست و دل‌بازی‌ها می‌کنند.