لنز هوشمندی که علائم اصلی گلوکوم را تشخیص می دهد

لنز هوشمندی که علائم اصلی گلوکوم را تشخیص می دهد

ما انتظار داریم که هنگام استفاده از لنزهای تماسی بینایی ما بهبود یابد ، اما ممکن است آنها بتوانند علائم حیاتی را نیز بررسی کنند. طبق مقاله جدیدی که در ...